Konferencja / Conference
Kielce 2018

Historia PTHip

W dniach 3 i 4 czerwca 1992 roku w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Polonii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach koło Krakowa miała miejsce pierwsza ogólnopolska konferencja, obradująca pod hasłem "HIPOTERAPIA - TEORIA, PRAKTYKA, MOŻLIWOŚCI". Organizatorem konferencji była krakowska Fundacja "Hipoterapia" - Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych.

W drugim dniu spotkania - jednomyślną decyzją zebranych - konferencja została uznana za zjazd założycielski POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO, pomyślanego jako forum polskich specjalistów zainteresowanych hipoterapią; lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej, hodowców koni i entuzjastów.

Poprzez aklamację, w obecności 94 osób, wyłoniono Komitet Założycielski PTHip w składzie:

prof. dr Stanisław GROCHMAL
mgr Marian JAROSZEWSKI
mgr Marek KAPTURKIEWICZ
dr Andrzej KOMORNICKI
dr Maria KUJAWA
mgr Jadwiga MACIASZEK
mgr Lech MATUSIAK
dr Maria NALEŻYTY
mgr Andrzej OBARA
mgr Maria ORKISZ
dr Lesław PILC
mgr Maria REY
dr Wincenty SMOLAK
dr Irena SOLECKA-SZPEJDA
mgr Adam STANKIEWICZ
mgr Aleksandra WŁODARCZYK

W Prezydium władz PTHip I kadencji zasiedli:

Wincenty SMOLAK Prezes Zarządu
Irena SOLECKA-SZPEJDA Wiceprezes Zarządu
Maria NALEŻYTY Wiceprezes Zarządu
Marian JAROSZEWSKI Sekretarz
Aleksandra WŁODARCZYK Skarbnik