Konferencja / Conference
Kielce 2018

HIPOTERAPIA z PFRON-em
,,Omówienie i poszukiwanie rozwiązań najczęstsze problemy ośrodków hipoterapii z realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków PFRON ” 01.03.2014, Warszawa

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane poszerzaniem kompetencji w zakresie tworzenia, realizowania, monitorowania i rozliczania projektów dotyczących hipoterapii realizowanych w ramach zadań zlecanych (zz) dofinansowanych ze środków PFRON). Obejmował będzie omówienie najczęściej pojawiających się problemów we współpracy z PFRON i sposobów ich rozwiązywania.
Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli organizacji realizujących programy z hipoterapią w ramach zadań zleconych PFRON oraz ośrodków hipoterapii, które w takich projektach są podwykonawcami.