Konferencja / Conference
Kielce 2018

Projekt programu Leonardo da Vinci (lata 2010-2012)Projekt partnerski „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia”
Partnerzy Finlandia i Wielka Brytania
Celem projektu było:

- wymiana doświadczeń w dziedzinie prowadzenia terapii z udziałem konia,
- wymiana doświadczeń w dziedzinie prowadzenia szkolenia hipoterapeutów,
współpraca przy umieszczeniu zawodów związanych z hipoterapią w międzynarodowej Klasyfikacji zawodów i specjalności ISCO-08

Harmonogram działań

Warsztaty hipologiczne Ypaja, Finlandia (10-12.11.2010)
Warsztaty psychopedagogiczne Warszawa, Polska (15. IV - 17. IV 2011)
Warsztaty/Konferencja „Ocena hipoterapii w teorii i praktyce” Wlk. Brytania (23. VII - 24. VII 2011)
Warsztaty, ewaluacja projektu (listopad 2011, Finlandia)
Warsztaty, przygotowanie prezentacji na kongres FRDI (luty 2012, Wlk. Brytania)
Prezentacja projektu w kongresie FRDI (kwiecień 2012, Ateny)
Seminarium końcowe Projektu (maj 2012, Warszawa)

W wyjazdach projektowych ze strony polskiej wzięli udział wykładowcy kursów hipoterapii i szkoleniowcy z ośrodków praktyk PTHip

Wieczorem 26 maja pierwszego dnia konferencji ,,Hipoterapia możliwosci wspólnego kształcenia" odbyło sie podsumowanie dwuletniego projektu Programu Leonardo da Vinci realizowanego pod tym samym tytulem przez organizacje z Polski, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Finowie jako koordynatorzy projektu wreczyli swoim partnerom pamiatkowe obrazy, a Anne Rokka wzniosła toast za wspaniałą trójstronną współpracę partnerów.
Polish Hippotherapeutic Association
Nowoursynowska 100, 02-797 Warsaw Poland
Tel/fax: +4822593-19-00
email: biuro@pthip.org.pl
www. pthip.org.pl
Hevosopisto Oy
Opistontie 9, FIN-32100 Ypäjä, Finland
Tel: +358-2-7602217,
e-mail: heikki.heiskanen@hevosopisto.fi
www.hevosopisto.fi
Association of Chartered Physiotherapists in Therapeutic Riding
GU34 5PX, Medstead, Unted Kingdom
Tel: 01420562638
e-mail: gmwalker@lineone.net
www.acptr.org.ukTen projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.