Konferencja / Conference
Kielce 2018

HARMONOGRAM KURSU
Instruktora hipoterapii PTHip
09. 01. 2014 - 28. 06. 2014 Warszawa

Organizator kursu - Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
Realizator – Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
Miejsce realizacji kursu – Warszawa
Kierownik kursu – Magdalena Szczęsna
kontakt – (022) 59 31 900, 600 184 107, kurs@pthip.org.pl

I. Terminy zjazdów

I-szy zjazd - 09. 01. - 19. 01. 2014 (medycyna, rehabilitacja, hipologia).
II-gi zjazd - 13. 02. - 23. 02. 2014 (psychologia z pedagogiką, hipoterapia, hipologia)
zajęcia odbywają się od godziny 09.00 do 18.00 z godzinną przerwą obiadową.

II. Terminy egzaminów

13. 01. 2014 - (poniedziałek) – egzamin jeździecki
22. 03. 2014 - egzamin testowy z medycyny, rehabilitacji, psychologii i pedagogiki, hipoterapii, hipologii
05. 04. 2014 - 1. egzamin poprawkowy testowy
28. 04. 2014 - 2. egzamin poprawkowy testowy
28. 04. 2014 - egzamin poprawkowy jeździecki
28. 06. 2014 - egzamin końcowy ustny.

III. Terminy praktyk

od 24. 03. 2014 do 27. 06. 2014 (80 godzin. – 2 tygodnie)
praktyki można odbywać w jednym z ośrodków praktyk podanych na stronie www.pthip.org.pl

Osoby posiadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna lub instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrną odznakę jeździecką PZJ, są zwolnione z egzaminu jeździeckiego na podstawie kserokopii legitymacji i okazania jej oryginału.

Koszt kursu: 3000 zł
Koszt kursu z egzaminem jeździeckim 3100 zł
Cena zawiera koszt:
- wykładów, egzaminów
- materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowców,
- książki „ABC Hipoterapii” wymienna na dwa numery Przeglądu Hipoterapeutycznego
- jeden numer Przeglądu Hipoterapeutycznego,
- Informator hipoterapeutyczny dla lekarzy,
- ubezpieczenie NNW,
- kawa i herbata.
Liczba miejsc ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 02. 01. 2014
termin wpłaty I raty – 50%: 01. 01. 2014
termin wpłaty II raty – 50%: 09. 01. 2014

Płatne w kasie Oddziału W-wa PTHip przy ulicy Nowoursynowskiej 100 lub
na konto Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Oddział Warszawski
02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100
PKO BP SA IX O/WARSZAWA
08 1020 1097 0000 7102 0109 7450
w tytule proszę dopisać kurs hipoterapii oraz imię i nazwisko uczestnika.