Konferencja / Conference
Kielce 2018

HARMONOGRAM KURSU
,,Instruktor hipoterapii”

02.02.2013 – 28.09.2013 Bydgoszcz

Organizator kursu - Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne.
Realizator – Oddział Kujawsko-Pomorski PTHip
Miejsce realizacji kursu – Bydgoszcz, Bydgoska Szkoła Wyższa ul. Unii Lubelskiej 4C (przy dworcu PKP)
Kierownik kursu – Małgorzata Górniewicz
kontakt – 607110385 m.gorniewicz@vp.pl

I. Termin zjazdów (10x)

I zjazd 1. - 3. 02. 2013
II zjazd 16. - 17. 02. 2013
III zjazd 2., 3. 03. 2013
IV zjazd 16. - 17. 03. 2013
V zjazd 23. - 24. 03. 2013
VI zjazd 6.- 7. 04. 2013
VII zjazd 20. - 21. 04. 2013r
VIII zjazd 27. - 28. 04. 2013r
IX zjazd 11. - 12. 05. 2013
X zjazd 25. - 26. 05. 2013

Zajęcia odbywają się od godziny 09.00 do 18.00 sobota i od 9.00 do 16.00 niedziela, z godzinną przerwą.

II. Termin egzaminów

01. 02. 2013 (piątek) - egzamin jeździecki
26. 05. 2013 (niedziela) - egzamin jeździecki poprawkowy
29. 06. 2013 (sobota) - egzamin pisemny
20. 07. 2013 (sobota) - egzamin pisemny poprawkowy
28. 09. 2013 (sobota) - egzamin końcowy ustny

III. Termin praktyk:
od 01. 07. 2013 do 27. 09. 2013 (80 godzin. – 2 tygodnie)
w jednym z ośrodków praktyk podanych na http://pthip.org.pl/szukarka/osr/

koszt kursu: 2000 zł + wpisowe 500 zł (osoba bez uprawnień instruktora jeździectwa) lub 400 zł (osoba z uprawnieniami instruktora jeździectwa)
cena zawiera: wykłady, książkę ABC Hipoterapii, informator hipoterapeutyczny, ostatni numer Przeglądu Hipoterapeutycznego, ubezpieczenie NW (w trakcie zjazdów, egzaminów również jeździeckiego), kawa, herbata.

termin nadsyłania zgłoszeń 06. 01. 2013 na adres:
85-825 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 33 m 6 lub kartą zgłoszenia na m.gorniewicz@vp.pl
+ wpisowe 500 zł lub 400 zł na konto!!!
(opłata jest bezzwrotna w razie rezygnacji ze szkolenia i zwrotna w przypadku nie utworzenia grupy)
pozostała opłata w kasie oddziału lub na konto jednorazowo albo zgodnie z wymienionymi terminami
- wpłata I-szej raty 50% 1000 zł do 01. 02. 2013
- wpłata II-giej raty 50% 1000 zł do 06. 04. 2013

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
16 1160 2202 0000 0001 2241 4419
Bank Millennium S.A. O/Bydgoszcz

KARTA ZGŁOSZENIA z wymaganymi dokumentami na stronie www.pthip.org.pl/pobieralnia