Konferencja / Conference
Kielce 2018

Zgodnie ze statutem PTHip, (STATUT) Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.

Członkiem zwyczajnymi Towarzystwa może zostać osoba pełnoletnia, pragnącą dobrowolnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa, zgodnie z jego celami statutowymi, przyjęta uchwałą Zarządu Głównego na podstawie zgłoszonej pisemnie deklaracji, regularnie opłacająca składki członkowskie.

Wysokość rocznej składki wynosi 50 zł, a członkowie Towarzystwa w ramach tej składki otrzymywać będą jeden numer Przeglądu Hipoterapeutycznego rocznie i 20 zł zniżki przy opłatach za warsztaty i konferencje objęte patronatem PTHip.

Aby zostać członkiem PTHip należy:

1. Przeslać wypełnioną i podpisaną deklarację człoknowską PTHip:
- pocztą elektroniczną na adres biuro@pthip.org.pl,
- zwykłą pocztą na adres 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100,
- faxem 022 59 31 900 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14.
2. Dokonać opłaty:
- wpisowego (płatne jednorazowo) w wysokości 20 zł
- składki członkowskiej w wysokości 70 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto ZG PTHip nr: 76 2130 0004 2001 0379 3817 0001.