Konferencja / Conference
Kielce 2018

18 listopada 2012

Zebranie ZG PTHip 2012 - podsumowanie

Na zebraniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, które odbyło się dnia 10 listopada 2012 r. zapadło kilka ważnych decyzji i uchwał dotyczących działalności naszej organizacji.
Przede wszystkim, co będzie istotne dla wszystkich członków PTHip, podniesiona została roczna składka członkowska. Od 2013 roku wynosi ona 50 zł (dotychczasowa składka 24 zł obowiązywała od 1996 r.). W ramach nowej składki członkowie PTHip otrzymywać będą jeden numer Przeglądu Hipoterapeutycznego rocznie i 20 zł zniżki przy opłatach za warsztaty i konferencje objęte patronatem PTHip.
Towarzystwo wzbogaciło się o trzy nowe ośrodki patronackie - Fundacji „Zdrowie na końskim grzbiecie” w Uniradzach, Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego w Przylepie i HIPOMEDICAL-2 Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 w Złotowie, a ośródki praktyk o dwoje nowych specjalistów uprawnionych do powadzenia szkolenia praktycznego. Są nimi mgr Magdalena Szczęsna i mgr Michał Kaczor.
Podjęto decyzję o kontynuacji współpracy z zagranicznymi hipoterapeutami w ramach Programu Leonarda da Vinci „Uczenie się przez cale życie”. Projekt ten realizowany byłby w latach 2013-2015 z partnerami
z Holandii, Niemiec, Czech i Słowacji.
Został też rozstrzygnięty konkurs na najlepszą pracę hipoterapeutyczną
w 2012 roku. Nagrodę wysokości 1000 zł otrzymała mgr Joannie Tłuczkiewicz za pracę magisterską „Możliwości wykorzystania wybranych elementów metody NDT-Bobath w hipoterapii” obronioną na Oddziale Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a wyróżnienie mgr Magdalenie Szczęsnej za pracę magisterską ”Ocena zmian psychospołecznych i ruchowych osób uprawiających para ujeżdżenie”
na Wydziale Fizjoterapii Wyższej Szkoły Społeczno- Przyrodniczej w Lublinie.
Na zakończenie poruszono niezwykle istotną sprawę dostosowanie statutu PTHip do wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tak aby Towarzystwo mogło starać się
o status organizacji pożytku publicznego i 1% naszego podatku.
Walne Zgromadzenie PTHip poświecone tym zmianom zaplanowane zostało
na marzec 2013 roku.
Bardzo liczymy na udział wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego w tym ważnym dla naszej organizacji wydarzeniu.