Konferencja / Conference
Kielce 2018

26 września 2012

Symulator jazdy konnejSymulator jazdy konnej może wspomagać zajęcia hipoterapii, gdy w ośrodku brak krytej ujeżdżalni a pogoda nie pozwala na prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych w Laskach gdzie brakuje krytej ujeżdżalni symulator umożliwia części podopiecznych kontynuację i zachowanie ciągłości zajęć terapeutycznych zimą i przy gorszej pogodzie. Pragniemy przybliżyć Państwu zalety tego urządzenia.

Praca na symulatorze umożliwia:
1.Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu.
2. Normalizację napięcia mięśniowego.
3. Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, w schemacie
własnego ciała, poczucia rytmu.

W hipoterapii wykorzystujemy trójwymiarowy ruch grzbietu końskiego,który przenoszony na miednicę poprawia torowanie proprioceptywne, a ruch kołyszący zmusza do budowania stabilizacji dolnego odcinka tułowia.

Symulator jazdy konnej Panasonic Joba odtwarza ruch konia w stępie, zachowując jego trójwymiarowy charakter. Praca na symulatorze wpływa na poprawę kontroli postawy ciała poprzez rytmiczne, powtarzające się ruchy urządzenia, przenoszone na miednicę. Dzięki temu u pacjenta następuje kształtowanie schematu ciała i orientacji przestrzennej. Sposób odczuwania i znajomość własnego ciała wykształcają się również dzięki różnorodnym wrażeniom zmysłowym, pochodzącym z wnętrza ciała, z receptorów mięśniowych i ścięgnowych.

Dzięki specjalnym programom pacjent może uzyskać na symulatorze zróżnicowane pozycje, takie jak jazda szybciej-wolniej, z górki - pod górkę, ze stopami zwisającymi swobodnie, z wykorzystaniem podporu na strzemionach, bądź z oparciem stóp o podłogę. Pozycje te poprzez stymulację proprioceptywną i sensomotoryczną umożliwiają odnajdywanie i utrwalanie optymalnych wzorców ruchowych ciała w zakresie motoryki dużej i małej.

Dzięki regulacji napięcia mięśniowego, w tym także grup mięśniowych biorących udział w artykulacji praca stymulatora może ułatwiać proces rehabilitacji słuchu, głosu i mowy.

Praca na symulatorze wpływa na ogólne usprawnienie dziecka a dodatkowym atutem urządzenia jest jego absolutnie symetryczne oddziaływanie. Jedynym mankamentem symulatora jest nie podgrzewane siedzisko.

Symulator jazdy konnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych w Laskach jest z powodzeniem wykorzystywany od trzech lat. Polecamy go jako urządzenie, które pozwala na korzystanie z dobrodziejstwa trójwymiarowego ruchu przy gorszej pogodzie bądź w warunkach całkowicie uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć na koniu pacjentom z różnymi zaburzeniami rozwoju i w różnych grupach wiekowych.

Małgorzata Pyrka – tyflopedagog, instruktor hipoterapii, kierownik zespołu stajni terapeutycznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych w Laskach