Konferencja / Conference
Kielce 2018

19 września 2012

Konkurs PTHip

Przypominamy, że 30 września br. mija termin nadsyłania prac na konkurs na najlepszą pracę z dziedziny hipoterapii w 2012 r.
Prace prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres biuro@pthip.org.pl i w wersji drukowanej na adres biura ZG PTHip, 02-797 Warszawa, ul Nowoursynowska 100.