Konferencja / Conference
Kielce 2018

12 września 2012

Jak prowadzić zajęcia hipoterapeutyczne z dziećmi z Autyzmem i Zespołem Aspergera?

Omawiane zagadnienia:
- Podstawowe problemy występujące u dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera.
- Specyfika prowadzenia zajęć dla dzieci z Autyzmen i ZA
- Praca nad tworzeniem indywidualnych scenariuszy zajęć.

Forma pracy: wykład i warsztaty (7 godz. szkoleniowych).

Prowadzący warsztaty: Renata Werpachowska psycholog, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i prowadzeniu szkoleń z tej dziedziny.

Miejsce i czas spotkania: Ośrodek Hipoterapii Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, Nowoursynowska 100, Warszawa, 17 listopada 2012 r., godz. 10-18.

Koszt warsztatów: 150 zł (członkowie PTHip 130 zł)
Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać na adres biuroATpthip.org.pl.