Konferencja / Conference
Kielce 2018

31 maja 2012

Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna "Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia" 26-27 maja 2012r


Odbyła się doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego poświęcona wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi, angielskimi i fińskimi hipoterapeutami.
Podczas konferencji został przedstawiony partnerski projekt Leonardo da Vinci
„Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia się”.
Konferencja była połączona z obchodami 20-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz
20-lecia Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA.