Konferencja / Conference
Kielce 2018

17 marca 2012

Spotkanie kadry szkolącej w ośrodku TABUN w Krakowie

W dniach 3-4 marca 2012 roku w Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej przy Klubie Turystyki Konnej "Tabun" w Krakowie spotkali się hipoterapeuci prowadzący szkolenie praktyczne instruktorów hipoterapii PTHip.
W trakcie warsztatów mających na celu udoskonalenie sposobu prowadzenia szkolenia praktycznego omawiano zasady prowadzenia praktyk i zakres tematów będących przedmiotem szkolenia praktycznego. Dużo uwagi poświęcono zasadom bezpieczeństwa pracy z koniem i prowadzenia zajęć terapeutycznych z jego udziałem, które powinny być przekazywane praktykantom w trakcie szkolenia. W spotkanie wzięło udział 17 hipoterapeutów oraz Anna Strumińska prezes PTHip.
Uczestnicy warsztatów dziękują kadrze ośrodka TABUN, w tym przed wszystkim mgr Joannie Kozik, za wspaniałe przygotowanie tego spotkania.