Konferencja / Conference
Kielce 2018

17 grudnia 2011

Hipoterapia na konferencji w Poznaniu

W dniach 24 i 25 listopada 2011 roku w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej”, podczas której tematem wiodącym były choroby i dysfunkcje narządu ruchu, w których dominującym objawem jest ból mięśniowy.
Konferencja przeznaczona była głównie dla fizjoterapeutów, lekarzy specjalistów rehabilitacji, ortopedii i neurologii jak i studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o najnowsze doniesienia oparte na Evidence Based Medicine. Omawiane były problemy diagnostyki schorzeń narządu ruchu, metod usprawniania pourazowego i pooperacyjnego oraz terapii zaburzeń czynnościowych narządu ruchu.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty szkoleniowe (m. in. przedstawiony przez panią dr n. med. Joannę Stodolną – Tukendorf, dr n. med. Mariana Majchrzyckiego czy doktora Karola Bibrowicza) oraz wykłady zagranicznych instruktorów przeprowadzone drogą internetową. W formie telekonferencji wystąpił John Smith, australijski terapeuta manualny, zaawansowany Rolfem, który przedstawił wykład dotyczący metody Integracji Strukturalnej oraz Steven Goldstein, twórca metody Zintegrowanego Rozluźniania Powięzi, który przedstawił koncepcję tej formy terapii. Uwadze zasługuje fakt, że była to pierwsza w Polsce konferencja z fizjoterapii, w której wykorzystano połączenia satelitarne.
W konferencji wzięła udział dr Alicja Paszkiewicz członek ZG PTHip, która przedstawiła referat „Możliwości zastosowania hipoterapii w poprawie schematu ciała u dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi".