Konferencja / Conference
Kielce 2018

1 grudnia 2011

XX lat hipoterapii w Rosji


XX lat hipoterapii w Rosji

W dniach 1-3 listopada 2011 r. odbyła się w Moskwie VI Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Rosyjskiej Narodowej Federacji Terapeutycznej Jazdy Konnej. Jubileuszowa, bo w XX-lecie zorganizowania w Moskwie pierwszego w Rosji ośrodka hipoterapeutycznego. Dwadzieścia lat temu grupa ok. 70 Rosjan (rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi oraz młodych ludzi psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej) przyjechała do Polski, gdzie na obozach Klubu św. Jerzy prowadzonego przez Mariana Jaroszewskiego zapoznali się z nową dla nich metodą terapeutyczną - hipoterapią. Po powrocie do Moskwy zorganizowali oni pierwsze ośrodki hipoterapeutyczne we współpracy początkowo z Klubem św. Jerzy, potem również z organizacjami hipoterapeutycznymi z Francji, Anglii i Niemiec. Obecnie na terenie Rosji od Kaliningradu poWładywostok znajduje się ponad 130 ośrodków hipoterapii, a co roku w maju w Sankt Petersburgu organizowana jest konferencja naukowa poświęcona hipoterapii.
W moskiewskiej Konferencji wzięło udział ok. 150 osób. Wśród gości zagranicznych znależli się prof. Dymitr Cwierawa i prof Loria Manon z Gruzji, dr Rene Garrigue z Francji, grupa hipoterapeutów z Ukrainy i z Polski przedstawiciel ZG PTHip Marian Jaroszewski. Konferencja obfitowała w interesujące i ważne wykłady, m. in. Igora Szpicberga o możliwościach i specyfice oddziaływań terapeutycznej jazdy konnej na dzieci z zachowaniami autystycznymi, Katariny Diewialiny o specyfice terapeutycznej jazdy konnej dla dzieci niewidomych, prof. Lorii Manon o hipoterapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Makarenki o socjopsychologicznym aspekcie oddziaływania dziecka i konia w hipoterapii oraz dr Saszy Denisenko o skalach diagnostycznych dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.
W trakcie uroczystych obchodów XX-lecia hipoterapii w Rosji Marian Jaroszewski wręczył dr Noemi Robert Honorowemu Prezesowi Federacji i dr Aleksandrowi Denisenko obecnemu Prezesowi Federacji złote odznaki Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego przyznane im w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju hipoterapii w Polsce i w Rosji. Konferencję zakończył koncert znanego aktora i barda Dymitra Piewcowa.

Wielu rosyjskich hipoterapeutów jest otwartych na kontakty z Polską i warto je nawiązywać. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.ippoterapia.ru i kontynuacji dzieła, które rozpoczął dwadzieścia lat temu Marian Jaroszewski, zwany w Rosji ojcem rosyjskiej hipoterapii!