Konferencja / Conference
Kielce 2018

21 grudnia 2011

Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna "Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia" 26-27 maja 2012r


Uwaga! nastąpiły bardzo istotne zmiany w organizacji Miedzynorodowej
Konferencji Hipoterapeutycznej w Warszawie.
Konferencja zorganizowana zostanie w dniach 26-27 maja 2012 r.
W związku z tym zmianie ulega również termin walnego
sprawozdawczo-wyborczego zebrania członków PTHip - odbędzie sie ono 12 maja
2012 r.

Jednocześnie z ogromną radościa informujemy, ze Honorowy Patronat nad nasza
konferencja objęła Pani Anna Komorowska Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej, natomiast na czele Komitetu Honorowego stanął Pan prof. dr hab.
Alojzy Szymański Rektor SGGW.

Mamy nadzieję, ze zmiana terminu nie przeszkodzi Panstwu we wzięciu udziału
w Konferencji i polscy i zagraniczni hipoterapeuci spotkaja sie w maju 2012
roku Warszawie w jak najliczniejszym gronie.

Doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego będzie poświęcona wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi, angielskimi i fińskimi hipoterapeutami.
Podczas konferencji zostanie przedstawiony partnerski projekt Leonardo da Vinci
„Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia się”.
Konferencja będzie połączona z obchodami 20-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz
20-lecia Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA.
Podczas tej konferencji będzie miało również miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PTHip.

Serdecznie zapraszamy!