Konferencja / Conference
Kielce 2018

9 września 2011

XX - lecie PTHip (1992-2012). Czy pamiętasz początki hipoterapii w Polsce???W związku ze zbliżającymi się obchodami XX-lecia PTHip (1992-2012) zwracamy się do wszystkich Członków, Przyjaciół i Sympatyków Towarzystwa o materiały (zdjęcia, wspomnienia, notatki prasowe itd., itp.) ilustrujące historię ruchu hipoterapeutycznego w Polsce. Interesuje nas nie tylko to, co działo się po 1992 roku, ale także lata wcześniejsze.

Wśród materiałów, których spodziewamy się od Państwa z pewnością wiele poświeconych będzie dr Wincentemu Smolakowi - wspaniałemu człowiekowi, honorowemu Prezesowi PTHip i laureatowi Złotej Odznaki za zasługi dla naszego Towarzystwa.

Materiałami tymi jest również bardzo zainteresowane Towarzystwo Geosynoptyków „GEOS” (siedziba AGH), które planuje wydanie drukiem opowiadań Wincentego Smolaka i chciałoby umieścić w tej książce jak najwięcej informacji o Nim.

Materiały prosimy nadsyłać na adres biura ZG PTHip:
ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa
lub pocztą elektroniczną biuro@pthip.org.pl