Konferencja / Conference
Kielce 2018

29 listopada 2011

Nagroda PTHip za najlepszą pracę poświęconą hipoterapii 2011


Konkurs 2011

Decyzją Jury Konkursu w składzie dr Maria Należyty, dr Irena Solecka, mgr Anna Strumińska nagrodę za najlepszą pracę o tematyce hipoterapeutycznej przyznano Magdalenie Błażejewskiej za pracę licencjacką zatytułowaną – „Wpływ hipoterapii na funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o pobyty integracyjne w gospodarstwie agroturystycznym Sosnowe” napisaną pod kierunkiem prof. APS dr hab. Andrzeja Giryńskiego na Akademii Pedagogiki Specjalnej (Warszawa, 2011).


Autorka w sposób niezwykle wnikliwy i ciekawy przedstawiła swoje obserwacje z obozów integracyjnych w Sosnowem a przeprowadzone przez nią badania dobrze dokumentują tezę o pozytywnym wpływie hipoterapii na funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić pracę mgr Agnieszki Grzejszczak „Badanie poziomu wiedzy na temat hipoterapii w środowisku medycznym” wykonaną pod kierunkiem dr Alicji Paszkiewicz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2010 roku. Praca zawiera rzetelne badania środowiska medycznego województwa mazowieckiego, a jej wyniki wskazują na to, że wiele pozostało jeszcze do zrobienia w dziedzinie promowania i upowszechniania hipoterapii wśród lekarzy i rehabilitantów.

Gratulujemy laureatom, dziękujemy im za zaprezentowanie prac na konferencji hipoterapeutycznej w Łomży i przypominamy, że streszczenia tych prac ukażą się drukiem w Przeglądzie Hipoterapeutycznym nr 20011/1(12).