Konferencja / Conference
Kielce 2018

10 lipca 2011

NOWY adres e-mail do Oddziału Warszawskiego

Informujemy o zmianie adresu mailowego Oddziału Warszawskiego PTHip
oraz kierownika kursów warszawskich -p. Magdaleny Szczęsnej.
Nowe adresy, to:

ow@pthip.org.pl

kurs@pthip.org.pl