Konferencja / Conference
Kielce 2018

4 maja 2011

Konferencja w ramach ptojektu Leonardo da Vinci

Informujemy o kolejnym spotkaniu w ramach projektu Leonarda da Vinci,
które odbędzie się w Wielkiej Brytani w dniach 22-24 lipca 2011 roku.

Do udziału zapraszamy fizjoterapeutów prowadzących szkolenie praktyczne
dla uczestników kursów hipoterapii. Warunkiem udziału w wyjeździe jest
bardzo dobra znajomość języka angielskiego, członkowstwo PTHip
oraz nadesłanie na adres biuro@pthip.org.pl:
- CV
- listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim,
do połowy maja 2011 roku.

22.07.2011 będzie dniem poświęconym projektowi Leonardo da Vinci
23.07-24.07.2011 Konferencja "The Dynamic Pelvis"

Wyjazd jest planowany w dniach 21-25 lipca 2011 roku, koszt podróży i pobytu uczestników
w Anglii pokrywa projekt Leonardo da Vinci.
Liczba miejsc ograniczona, na zgłoszenia czekamy do połowy maja 2011 roku.