Konferencja / Conference
Kielce 2018

1 maja 2011

,,Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii''


W dniach 15-17 kwietnia, w Warszawie odbyły się warsztaty
,,Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii''
w ramach projektu partnerskiego „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia”
Programu Leonardo da Vinci.
W warsztacie wzięli udział hipoterapeuci i uczestnicy kursów hipoterapii z Wielkiej Brytanii i Finlandii oraz wykładowcy kursów hipoterapii i pracownicy ośrodków praktyk PTHip.

Trzy dni spędzone razem na wymianie wiedzy i doświadczeń,
pozwolily uczestnikom nie tylko na zdobycie nowych umiejetności
ale i poznanie specyfiki pracy hipoterapeutycznej w krajach partnerskich.
Okazało się, że łączy nas wiele podobieństw, ale i dają się też zauważyć
pewnie różnice wynikające z warunków w jakich pracujemy
i systemu szkolenia hipoterapeutów w poszczególnych krajach.
Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że dzięki programowi LdV
możemy wzbogacać swój warsztat hipoterapeutyczny,
doskonalić formy szkolenia hipoterapeutów i osobiście poznawać osoby
zarażone tą samą pasją niesienia wsparcia osobom niepełnosprawnym
przy pomocy konia i jazdy konnej.