Konferencja / Conference
Kielce 2018

14 maja 2018

Certyfikat Rozwoju Zawodowego PTHip

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne wprowadza nowy system, który ma na celu zachęcenie hipoterapeutów PTHip do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zarówno instruktorzy hipoterapii PTHip jak i instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii po kursach PTHip będą się mogli ubiegać o stopnie Certyfikatu Rozwoju Zawodowego.

Chcąc uzyskiwać kolejne stopnie Certyfikatu Rozwoju Zawodowego trzeba będzie raz na 5 lat przesłać do biura ZG PTHip informację o odbytych szkoleniach prowadzonych w ramach kształcenia ustawicznego PTHip (4 warsztaty + 1 konferencja).

Kolejne stopnie CRZ będą potwierdzone dyplomem, na odwrocie którego zostaną wymienione odbyte szkolenia.

Zachęcamy serdecznie do skorzystania z tej ścieżki doskonalenia zawodowego, która przyniesie wiele korzyści nie tylko samym hipoterapeutom, ale przede wszystkim pacjentom korzystającym z ich usług!