Konferencja / Conference
Kielce 2018

25 kwietnia 2018

Ważna zmiana w systemie kształcenia instruktorów hipoterapii PTHip

Na zebraniu ZG PTHip w dniu 24.03.2018r. podjęta została uchwała, która zmienia dotychczasowy tryb kształcenia instruktorów hipoterapii PTHip.

Przypominamy, że od 2011 roku legitymacje wydawane naszym instruktorom miały 5-letni termin ważności i żeby je przedłużyć trzeba było udokumentować udział w kształceniu ustawicznym prowadzonym przez PTHip. System ten miał na celu zobligowanie naszych absolwentów do systematycznego doskonalenia się. Po 7 latach jego testowania postanowiliśmy zastąpić go mniej restrykcyjnym, a bardziej motywującym! Od 2018 roku legitymacje instruktora hipoterapii PTHip nadawane będą bezterminowo. Wprowadzamy natomiast Certyfikat Rozwoju Zawodowego I, II i III stopnia. Wydawany on będzie co 5 lat hipoterapeutom biorącym udział w kształceniu ustawicznym prowadzonym przez PTHip.
Osobom, które przedłużyły legitymację w latach 2016-2017 nadaje się automatycznie CRZ pierwszego stopnia. Kolejne osoby, które ukończyły kurs z legitymacją posiadającą termin ważności, przy jej przedłużeniu będą otrzymywały legitymację bezterminową i Certyfikat I stopnia. W stosunku do osób, które straciły uprawnienia przewiduje się indywidualny tryb rozpatrywania wniosków o otrzymanie legitymacji bezterminowej.

Poniżej uchwała 3/2018 z dnia 24.03.2018 r.

Uchwała 3/2018
Wprowadza się następujące zmiany do regulaminu szkolenia instruktorów hipoterapii PTHip
1. Od 2018 roku legitymacje instruktora hipoterapii PTHip są bezterminowe.
2. W wyniku udziału w kształceniu ustawicznym organizowanym przez PTHip istnieje możliwość uzyskania kolejnych stopni rozwoju zawodowego poświadczonych certyfikatem (I, II, III stopnia). Certyfikat nadawany będzie co 5 lat.
3. Absolwenci kursów hipoterapii PTHip, którzy mieli przedłużone legitymacje w 2016 i 2017 roku uzyskują tym samym „Certyfikat Rozwoju Zawodowego I stopnia instruktora hipoterapii PTHip”. Po upływie terminu ważności otrzymanej legitymacji, kolejna będzie nadana bezterminowo. Jeżeli będą się nadal szkolić otrzymają Certyfikat II stopnia. To samo dotyczyć będzie kolejnych absolwentów przedłużających legitymację.
4. Absolwenci kursów hipoterapii PTHip, których legitymacje skończyły ważność mogą zwracać się do ZG PTHip o możliwość nadania bezterminowych uprawnień w trybie indywidualnym. Zasady i tryb przyznawania legitymacji bezterminowych będzie określał osobny regulamin.