Konferencja / Conference
Kielce 2018

21 marca 2018

Nowy Zarząd O/Warszawskiego PTHip

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Warszawskiego PTHip, które odbyło sie 18 marca br w Międzylesiu wybrany został nowy Zarząd Oddziału. Prezesem Zarządu O/Wwa PTHip została mgr Joanna Dzwonkowska (neurologopeda, hipoterapeuta) od 23 lat związana z hipoterapią i Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, w latach 2009-2015 członek Zarządu HETI. Do Zarządu weszli mgr Anna Sikorska rehabilitantka/hipoterapeutka dzieląca swój czas pomiędzy Fundację HIPOTERAPIA, a ośrodek hipoterapii w Wilczej Górze, mgr Agata Nowakowska psycholog/hipoterapeuta i mgr Marta Jarzębowska terapeuta zajęciowy/hipoterapeuta obie z ośrodka hipoterapii Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki w Helenowie oraz mgr Marian Jaroszewski pedagog/hipoterapeuta dotychczasowy prezes, człowiek instytucja, który nie tylko tworzył PTHip ale poświęcił mu dużą część swojego życia.

Wszystkim nowym i starym członkom Zarządu gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz mazowieckiego środowiska hipoterapeutycznego