Konferencja / Conference
Kielce 2018

24 kwietnia 2017

Zebranie Oddziału Warszawskiego PTHip

W dniu 23 kwietnia br w ośrodku w Centrum Rehabilitacji TPD Helenów
odbyło się zebranie członków Oddziału Warszawskiego PTHip. Zebranie
rozpoczął niezwykle interesujący wykład mgr Moniki Damec "W
poszukiwaniu autentycznej komunikacji". Chodziło oczywiście o naszą
komunikację z koniem, a Monika Damec jako psycholog, instruktor
hipoterapii i jazdy konnej oraz instruktor Szkoły Light Hands
Equitation (do roku 2014 noszącej nazwę Silversand Horsemanship) to
najlepszy nauczyciel w tej dziedzinie. Następnie głos zabrał prezes
Oddziału Warszawskiego PTHip omawiając jego działalność w roku
ubiegłym i plany na najbliższą przyszłość. W dyskusji członkowie
Oddziału wskazywali na konieczność zmobilizowanie do aktywności
większej liczby jego członków oraz wzbogacenia oferty warsztatowej o
nowe tematy. Na kolejne spotkanie umówiono się jesienią w Krakowie na
obchodach 25-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.