Konferencja / Conference
Kielce 2018

24 marca 2017

Warsztaty doskonalące dla hipoterapeutów

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne przedstawia propozycję warsztatów doskonalących dla hipoterapeutów w roku 2017. Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia pojawią się w terminarzu do końca marca.
1.Budowanie relacji z pacjentem podczas zajęć hipoterapii. B.Gąsiorowska, J.Salbert 13.05.2107. Warszawa

2. Elementy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Dagmara Karowska 13.05.2017 Bydgoszcz

3. Zaburzenia koordynacji napięcia mięśniowego a kontrola posturalna u pacjentów korzystających z hipoterapii. Anna Sikorska 27.05.2017 Warszawa

4. SI cz I. Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z hipoterapii B.Gąsiorowska, I.Jeziorska 20.05.2017 Warszawa

5. SI cz II. Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z hipoterapii .B.Gąsiorowska, I. Jeziorska 21.05.2017 Warszawa

6. Zabawy wczesnodziecięce jako droga budowania kontaktu z małym dzieckiem w czasie zajęć hipoterapii.B.Gąsiorowska, J.Salbert 10.06.2017. Warszawa

7. "Hipoterapia osób z zaburzeniami neurologicznymi. Część pierwsza - Hipoterapia dzieci z hemiplegią" J.Kozik 23.09.2017, Kraków


8. Jak prowadzić zajęcia hipoterapeutyczne z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera? Renata Werpachowska 21.10.2017 Warszawa

9. Wpływ unikalnej ruchomości miednicy uzyskiwanej dzięki hipoterapii na funkcje całego organizmu. Praktyczne możliwości poprawy funkcji miednicy podczas zajęć hipoterapii.Anna Sikorska 09.09.2017 Warszawa

10. Przygotowanie konia do hipoterapii. Małgorzata Pyrka-Majerkiewicz, Warszawa-Helenów, data do ustalenia (do końca czerwca 2017)

11. Wspomaganie mechaniki ruchu pacjenta na koniu podczas zajęć hipoterapii , D.Brzeska,M.Jarzębowska Warszawa-Helenów, data do ustalenia (druga połowa roku)

12. Zastosowanie hipoterapii w pracy z młodzieżą przebywającą w placówce resocjalizacyjnej. M Fiejdasz , Kraków (czerwiec)