Konferencja / Conference
Kielce 2018

29 grudnia 2016

Zakończenie projektu "Dobra hipoterapia"

Informujemy iż do końca dobiegł projekt współfinansowany przez PFRON „Dobra hipoterapia – materiały informacyjne i pomocnicze dla rodzin z dziećmi niepełnoprawnymi”. W ramach tego projektu wydano 2000 egzemplarzy książki „Koń i ja” autorstwa Anny Strumińskiej z ilustracjami Aleksandry Szymańskiej oraz 4000 sztuk folderu informacyjnego „Hipoterapia jaka i dla kogo”. Materiały te są dystrybuowane przez Oddziały Towarzystwa i ośródki patronackie PTHip.