Konferencja / Conference
Kielce 2018

21 listopada 2016

Konkurs 2016 rozstrzygnięty

Na konkurs wpłynęły trzy prace:
1. Patrycja Mroczkowska „Zastosowanie hipoterapii w aktywizacji osób starszych” Praca na stopień magistra Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie napisana pod kierunkiem dr Alicji Paszkiewicz.
2. Marta Zientek „Wpływ hipoterapii na wybrane parametry motoryczne i sensoryczne u dziecka z zespołem Downa” praca dyplomowa napisana w katedrze Promocji Zdrowia i Metodologii Badań pod kierunkiem prof. nad. dr hab. Małgorzaty Matyji Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki Wydział Fizjoterapii.
3. Marta Skrzypczak „Charakterystyka koni użytkowanych w hipoterapii – metody ich przygotowania do pracy z osobami niepełnosprawnymi”. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, kierunek: Zootechnika. Praca magisterska wykonana w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Koni pod kierunkiem dr inż. Alicji Borowskiej.

Wszystkie prace prezentowały wyrównany i wysoki poziom. Komisja konkursowa po zapoznaniu się w w/w pracami zdecydowała przyznać dyplom za najlepszą pracę poświęconą hipoterapii w roku 2016 mgr Marcie Zientek za jej pracę magisterską "Wpływ hipoterapii na wybrane parametry motoryczne i sensoryczne u dziecka z zespołem Downa" uznając jej wkład w rozwój badań nad skutecznością hipoterapii. Pomimo tego, że badaniu poddano tylko jednego pacjenta i w stosunkowo krótkim okresie czasu, a wnioski wyciągnięte w wyniku tych badań nie mogą być do końca miarodajne, to jednak autorka przy pomocy znanych i sprawdzonych systemów pomiarowych starała się zbadać efekty hipoterapii w czterech aspektach równowagi, analizy chodu, analizy czynności układu ruchu podczas chodu oraz rozwoju przetwarzania sensorycznego. Jest to jedna z pierwszych prac, która może stanowić dobry początek w tworzeniu systemu przeprowadzania prac badawczych na temat skuteczności hipoterapii u pacjentów z rozmaitymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju. Bez tego typu badań trudno nam będzie zapewnić hipoterapii należne jej miejsce w terapii osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłanie prac i gratulujemy wyróżnienia Pani mgr Marcie Zientek.