Konferencja / Conference
Kielce 2018

29 listopada 2016

KURS HIPOTERAPII WARSZAWA 2017

POLSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE
ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPRASZA NA KURS INSTRUKTORA HIPOTERAPII

PLIKI DO POBRANIA:12. 01. 2017 - 24. 06. 2017
Warszawa
Kurs instruktora hipoterapii Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego zapewnia wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania tego ale trudnego zawodu. Ponadto absolwenci kursu mogą korzystać z oferty kształcenia ustawicznego (warsztaty, seminaria, konferencje) niezbędnego do profesjonalnego i bezpiecznego prowadzenia zajęć hipoterapii
PLIKI DO POBRANIA:
Karta zgłoszenia
Program
Regulamin nadania tytułu instruktora hipoterapii
ORGANIZATOR:
Oddział Warszawski PTHip

MIEJSCE KURSU:
Fundacja Hipoterapia, Warszawa ul. Nowoursynowska 100

TERMINY:

I-szy zjazd – 12.01 – 22.01.2017r. (medycyna, rehabilitacja, hipologia).
II-gi zjazd – 02.03 – 12.03.2017r. (psychologia z pedagogiką, hipoterapia, hipologia)
zajęcia odbywają się od godziny 09.00 do 18.00 z godzinną przerwą obiadową.
TERMINY EGZAMINÓW:
01. 04. 2017 Egzamin testowy
24. 06. 2017 Egzamin końcowy ustnyy
TERMINY PRAKTYK:
03. 04. 2017 do 24. 06. 2017 (80 godzin. – 2 tygodnie) praktyki można odbywać w jednym z ośrodków praktyk podanych na stronie www.pthip.org.pl
UWAGA!
Osoby posiadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna lub instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrną odznakę jeździecką PZJ, są zwolnione z egzaminu jeździeckiego na podstawie kserokopii legitymacji i okazania jej oryginału.
KOSZT KURSU:
3000 zł + 100 zł (egzamin jeździecki)
Centa zawiera koszt:
wykładów, egzaminów,
materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowców,
książki „ABC Hipoterapii” wymienna na dwa numery Przeglądu Hipoterapeutycznego
jeden numer Przeglądu Hipoterapeutycznego,
Informator hipoterapeutyczny dla lekarzy,
ubezpieczenie NNW,
kawa i herbata.

Szkolenie składa się z następujących elementów
I. Sprawdzian umiejętności jeździeckich
- lonżowanie konia
- jazda na oklep we wszystkich chodach i wykonanie podstawowych ćwiczeń woltyżerskich
- ujeżdżenie na poziomie klasy L
- jazda po drążkach (cavaletti)
- bezpieczne obchodzenie się z koniem

Warunki przystąpienia do kursu
Do kursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie posiadające przynajmniej średnie wykształcenie (matura wymagana), dobry stan zdrowia oraz umiejętności jeździeckie pozwalające na pozytywne zaliczenie egzaminu jeździeckiego.
Przystępujący do kursu powinni przygotować następujące dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy lub medycyny sportu o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze hipoterapeuty
- 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
- w przypadku posiadania uprawnień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwo, instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrnej odznaki PZJ-legitymację potwierdzającą te uprawnienia
- wypełniony formularz zgłoszenia na kurs

Przesłanie karty zgłoszeniowej na kurs jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do kursu i przyjęciem kosztów szkolenia.
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 01.01.2017
Każdy zgłaszający się uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki 300 zł.
W przypadku rezygnacji zaliczka przepada.

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu w przypadku braku minimalnej ilości uczestników

Kontakt:
kurs@pthip.org.pl
tel. 22 59 31 900 kom. 503 300 722