Konferencja / Conference
Kielce 2018

20 listopada 2016

Wybory nowych władz PTHip

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PTHip, które odbyło się w dniu 11.11.2016 roku w Warszawie wybrał nowe władze Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Skład Zarządu Głównego kadencji 2016-20120 przedstawia się następująco:


Zarząd główny PTHip
Obecny skład Zarządu Głównego PTHip:

Anna Strumińska - prezes

mgr biologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwaJoanna Kozik - w-ce prezes

mgr fizjoterapii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta NDT-Bobath i NDT-Bobath BabyMichał Stogniew - w-ce prezes

mgr sztuk muzycznych, muzykoterapeuta, instruktor jazdy konnej i hipoterapiiMarta Woińska - skarbnik

mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Andrzej Wojciechowski - sekretarz

instruktor jazdy konnej, przewodnik górskiej turystyki konnej PTTK
Członkowie Zarządu

Barbara Gąsiorowska

mgr pedagogiki, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia, terapeuta SIMałgorzata Górniewicz

mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa i hipoterapiiMarian Jaroszewski

mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapiiAlicja Paszkiewicz

dr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI

MichałPluta

dr nauk rolniczych, instruktor jazdy konnej i hipoterapiiEwa Polańska

mgr fizjoterapii, terapeuta SI,terapeuta neurorozwojowy, hipoterapeuta, instruktor jazdy konnej
Komisja RewizyjnaMonika Mokrzyszczak - przewodnicząca

Piotr Brzeziński