Konferencja / Conference
Kielce 2018

26 października 2016

V Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna

V Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna
Stępem przez życie
Warszawa, 12 - 13 listopada 2016r.
Organizator:
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA

O Konferencji: doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego będzie poświęcona prezentacji dorobku polskich hipoterapeutów, wymianie doświadczeń z zagranicznymi hipoterapeutami i prezentacji projektu Erasmus + HO.R.S.E.
Konferencję poprzedzi Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PTHip, które odbędzie się 11.11.2016r.

Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Budynek 23, ul. Ciszewskiego 8, Aula 1

Patronat Honorowy:
- Prof. dr hab. Wiesław Bielawski Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
- Sanna Mattila-Rautiainen Przewodnicząca Horses in Education and Therapy International (HETI)

PROGRAM KONFERENCJI

SOBOTA 12.11.2016r.

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji Rektor SGGW, Prezydent HETI, Prezes PTHip
10.30 – 11.00 Wykład inauguracyjny Sanna Mattila-Rautiainen „HETI – organizacja łącząca świat hipoterapeutyczny”

SESJA I
11.00 - 11.30 dr Ulrike Thiel „Pomiary tętna koni biorących udział w terapii w zróżnicowanych warunkach i sytuacjach”
11.30 - 11.50 dr Jacek Łojek, inż. Joanna Soborska „Wpływ masażu klasycznego na parametry pracy serca koni pracujących w hipoterapii. Studium przypadku”
11.50 - 12.10 lek.wet. Kamil Górski „Profilaktyka weterynaryjna dla koni użytkowanych w hipoterapii”

12.10 - 12.40 Przerwa na kawę

SESJA II
12.40 – 13.00 dr Jacek Łojek, inż. Magdalena Guz, dr Anna Łojek „Analiza populacji koni wykorzystywanych w hipoterapii w obrębie regionu warszawskiego”
13.00 – 13.20 dr Katarzyna Kwiecińska-Olszewska ”Hucuły konie połonin… i hipoterapii”
13.20-13.40 dr Jacek Łojek, inż. Karolina Barbasiewicz, dr Anna Łojek „Warunki użytkowania koni w ośrodkach hipoterapeutycznych w okolicy Warszawy”
13.40-14.00 mgr Katarzyna Karpiłowska-Sadowska, Izabela Pawłowska „Zasady żywienia koni użytkowanych w hipoterapii”
14.00-14.30 Dyskusja

14.30-15.30 Obiad

SESJA III
15.30-16.00 mgr Sanna Mattila-Rautiainen „Dobre praktyki kliniczne w hipoterapii”
16.00-16.20 mgr Anna Sikorska „Zastosowanie teorii taśm anatomicznych wg Meyers’a w hipoterapii”
16.20-16.40 dr Alicja Paszkiewicz „Doskonalenie motoryki małej w trakcie zajęć hipotearpii”
16.40-17.00 mgr Anna Sikorska „Wpływ unikalnej ruchomości miednicy uzyskiwanej dzięki hipoterapii na funkcje całego organizmu”
17.00-17.30 Dyskusja

19.00-21.00 Uroczysta kolacja (Pałac Rektorski, Nowoursynowska 166)


NIEDZIELA 13.11.2016

SESJA IV

10.00 – 10.20 mgr Iwona Jeziorska, mgr Dominika Ustjan „Wybrane zagadnienia z dialogu motywującego i ich wykorzystanie w hipoterapii”
10.20 - 10.40 mgr Agnes de Groot-Biegaj „Zastosowanie metody CREF (Circle Reprint Emotional Foundation w terapii osób po traumatycznych przejściach”
10.40 - 11.00 mgr Barbara Gąsiorowska, mgr Joanna Salbert „Budowanie relacji z pacjentami w terapii z udziałem konia”
11.00 - 11.20 mgr Katarzyna Bronc „Rola muzyki i tańca w usprawnianiu psychofizycznym i społecznym jeźdźców niepełnosprawnych intelektualnie”

11.20-12.00 Przerwa na kawę

SESJA V

12.00-12.20 mgr Barbara Gąsiorowska „Check-list w hipoterapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”
12.20-12.40 mgr Anna Strumińska „Rola terapeutycznej jazdy konnej w kształceniu ustawicznym i Wychowaniu młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”
12.40-13.00 mgr Renata Werpachowska „Znaczenie zajęć z udziałem konia w terapii dorosłych osób z autyzmem”
13.00-13.20 mgr Patrycja Mroczkowska „Zastosowanie hipoterapii w aktywizacji osób starszych”
13.20- 13.40 mgr Karolina Wójcicka „Hipoterapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – przegląd badań”
13.40-14.00 Dyskusja
14.00-14.30 Sesja posterowa

14.30-14.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.45-15.30 ObiadSerdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nie tylko hipoterapeutów, ale wszystkich zainteresowanych hipoterapią i wpływem jaki koń i jazda konna może mieć na rehabilitację i poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Szczególnie serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którzy mają wstęp wolny na to spotkanie.

Anna Strumińska
Prezes Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego