Konferencja / Conference
Kielce 2018

7 września 2016

Konkurs

Jak co roku o tej porze przypominamy wszystkim, ale głównie
tegorocznym absolwentom wyższych uczelni o konkursie PTHip na
najlepszą pracę z dziedziny hipoterapii. Prosimy o nadsyłanie prac w
wersji papierowej i elektronicznej na adres biura ZG PTHip (02-797
Warszawa, ul. Nowoursynowska 100, biuro@pthip.org.pl). Prace prosimy
nadsyłać do końca września. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z
wręczeniem dyplomu odbędzie się na Walnym Zgromadzeniu PTHip w dniu 11
listopada 2016 r. w Warszawie.Regulamin konkursu w zakłdce OFERTA