Konferencja / Conference
Kielce 2018

16 czerwca 2016

Projekt HORSE

Informujemy, iż PTHip jest partnerem w projekcie HORSE w ramach programu Erasmus + Strategic partnership project.Projekt HORSE jest realizowany w latach 2015-2017. Rok 2015 był rokiem przygotowawczym. Pierwsze szkolenie w ramach Projektu odbyło się na początku marca tego roku. Organizatorem jest pomysłodawca i główny koordynator Projektu, EEEEK Serres (Pracownia Specjalistycznego Zawodowego Szkolenie i Dokształcania w Serres) z Grecji. Kolejne szkolenie odbędzie się w czerwcu na Słowenii (organizator DRUSTVO HIPPOS), a ostatnie w Polsce jesienią tego roku. Organizatorem trzeciego szkolenia będzie Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne we współpracy ze szkołami specjalnymi i ośrodkami hipoterapii, których reprezentanci wezmą udział w Projekcie HORSE. W Projekcie wezmą udział reprezentanci pięciu krajów Grecji (EEEEK Serres & KETHIS), Włoch (CIRCES),Słowenii (DRUSTVO HIPPOS), Czech (EQUI PARK & HIPODROM) i Polski (PTHip).
Głównymi celami projektu HORSE “Horse Riding in Special Education for autistic children") są:
- poszerzanie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców kształcenia specjalnego dzieci z autyzmem, tak aby potrafili wykorzystać terapeutyczna jazdę konną w programie szkoły,
- wdrożenie zasobów edukacyjnych ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) do narzędzi edukacyjnych dla dzieci z autyzmem,
- wspieranie równości i integracji w edukacji dzieci z autyzmem, aby umożliwić im rozwijanie umiejętności społecznych, behawioralnych, poznawczych i emocjonalnych,

Działania, które zostaną podjęte w czasie trwania projektu to:
- wymiana wiedzy i doświadczeń w angażowaniu terapeutycznej jazdy konnej i hipoterapii do zajęć szkolnych dla dzieci z autyzmem, poprzez zorganizowanie szkoleń i warsztatów oraz wzajemnego nauczania dla nauczycieli i wychowawców w szkołach specjalnych w trakcie wizyt studyjnych,
- stworzenie materiałów edukacyjnych w formie animacji (gry komputerowej lub aplikacji ogólnodostępnej on-line) dla dzieci autystycznych biorących udział w zajęciach hipoterapii, aby wesprzeć je w budowaniu rutynowych nawyków dotyczących zajęć z udziałem konia,
- rozwijanie struktur do monitorowania i oceny postępów dzieci biorących udział w zajęciach hipoterapii.