Konferencja / Conference
Kielce 2018

15 czerwca 2016

Projekt "Dobra hipoterapia"Polskie Towarzystwo Hipoterapetyczne uzyskało dofinansowanie z PFRON na realizację projektu „Dobra hipoterapia – materiały informacyjne i pomocnicze dla rodzin z dziećmi niepełnoprawnymi”. W ramach tego projektu zostanie wydana książka „Koń i ja” autorstwa Anny Strumińskiej z ilustracjami Aleksandry Szymańskiej oraz folder informacyjny „Hipoterapia jaka i dla kogo”. Materiały te będą dystrybuowane przez Oddziały Towarzystwa i ośródki patronackie PTHip.