Konferencja / Conference
Kielce 2018

15 marca 2016

Żegnamy legendę polskiej hipoterapii


W dniu 11 marca 2016 roku w Krakowie zmarł Wincenty Smolak. Odszedł wspaniały, szlachetny człowiek, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Wincenty Smolak był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego i jego pierwszym prezesem w latach 1992-2000. Od 2000 roku pełnił funkcję Honorowego Prezesa PTHip, a w 2008 roku został odznaczony Złotą Odznakę Honorową Towarzystwa.
Urodzony w 1942 roku we Lwowie od najmłodszych lat angażował się w działalność społeczną będąc harcerzem 3 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej im. Gen. Kazimierza Pułaskiego. Z wykształcenia dr geofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z zamiłowania taternik, podróżnik i hodowca koni huculskich.
Wincenty Smolak działał w wielu organizacjach – był między innymi członkiem, a następnie członkiem honorowy Polskiego Związku Hodowców Koni oraz członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Od 1980 roku był aktywnie związany z Kołem Żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych i posiadał stopień starszego strzelca konnego z cenzusem.
W roku 2002 w uznaniu za wkład w hodowlę koni został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był także posiadaczem Honorowej Srebrnej Polskiej Odznaki Jeździeckiej nadanej mu przez Polski Związek Jeździecki.
Tyle suchych faktów, ale Wincenty Smolak, który odkąd zamieszkał na podkrakowskiej wsi sam siebie określał mianem „wolnego kmiecia”, był człowiekiem renesansu. Jego wszechstronne zainteresowania, liczne uzdolnienia, w tym również literackie, budziły podziw i zazdrość nas zwykłych zjadaczy hipoterapeutycznego chleba.
Szlachetność była cechą nie tylko jego rysów, ale przede wszystkim jego charakteru i sposobu bycia. Należał do ludzi, których życie zawodowe i osobiste składają się w jedną zgodną całość. Był pięknym człowiekiem skromnym i powściągliwym, życzliwym ludziom i zwierzętom. Przenikliwość umysłu i realistyczne spojrzenie naukowca łączył z dowcipem i talentem literackim. Z temperamentu działacz i społecznik udzielał się w harcerstwie, związku hodowców koni, kole kawalerii a wreszcie w hipoterapii. Wszędzie wzbudzał szacunek, zaufanie i podziw, służył pomocą a swoją łagodnością i kulturą osobistą łagodził obyczaje.
Wincenty Smolak był niekwestionowanym autorytet choć bez skłonności przywódczych i jako taki zdobył wielki szacunek i miłość otoczenia, a szczególnie jego żeńskiej połowy!
W tym roku we wrześniu przypadłyby 74-te urodziny Wincentego Smolaka, niestety po wieloletnim heroicznym zmaganiu się z chorobą odszedł ten najszlachetniejszy z szlachetnych. Cześć jego pamięci!
Anna Strumińska Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego