Konferencja / Conference
Kielce 2018

23 października 2015

Konkurs na najlepszą pracę o tematyce hipoterapii 2015

W konkursie PTHip w na najlepszą pracę o tematyce hipoterapii 2015 roku wzięły udział następujące prace:
1. Karolina Wójcicka – Hipoterapia jako metoda usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - przegląd piśmiennictwa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, kierunek: Fizjoterapia, Warszawa 2015, praca magisterska.
2. Michał Muszyński – Zastosowanie hipoterapii u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydział Fizjoterapii, Olsztyn 2015, praca licencjacka.
3. Anna Nowak – Hipoterapia a zdrowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Odziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Zdrowie Publiczne, Gdańsk 2015, praca magisterska.
4. Agata Graczyk - Uszkodzenia stawu skokowego i stopy u osób rekreacyjnie uprawiających jazdę konną – profilaktyka i fizjoterapia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, kierunek: Fizjoterapia, Warszawa 2015, praca magisterska.

Komisja w składzie dr Irena Solecka-Szpejda, mgr Barbara Gąsiorowska i mgr Anna Strumińska po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiła nie przyznawać w tym roku nagrody, a wyróżnienie przyznać pracy magisterskiej Karoliny Wójcickiej – Hipoterapia jako metoda usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - przegląd piśmiennictwa.

Celem wyróżnionej pracy było ustalenie czy w ubiegłych pięciu latach hipoterapia w mózgowym porażeniu dziecięcym była przedmiotem badań i artykułów naukowych. Podjęto w niej także próbę oceny wiarygodności i przydatności opracowanych materiałów naukowych. Każda z dwunastu analizowanych prac przedstawiała ogólnie pozytywny wpływ hipoterapii i poprawę konkretnych badanych parametrów. Najczęściej podejmowanym tematem badań był wpływ hipoterapii, czy to na koniu czy na symulatorze jazdy konnej, na kształtowanie równowagi i kontroli posturalnej. Badania pokazują, że zastosowanie symulatora może być użyteczną alternatywą dla hipoterapii. Przeglądowa praca mgr Karoliny Wójcickiej pokazuje, że hipoterapia na świecie jest przedmiotem badań naukowych, zwraca natomiast uwagę na to, że w Polsce nadal brak jest wiarygodnych badań naukowych tej popularnej przecież formy usprawniania osób niepełnosprawnych.