Konferencja / Conference
Kielce 2018

15 lipca 2015

Kongres i Walne Zgromadzenie HETI na Tajwanie

W dniach 22 – 25 czerwca 2015 roku w Aletheia University, w
Danshui w Taipei na Tajwanie odbył XV Międzynarodowy Kongres
Federation of Horses in Education and Therapy International - HETI.

Celem Kongresu było zaprezentowanie wysokiej jakości badań w
dziedzinie hipoterapii, dzięki którym wymierne korzyści tej formy terapii można będzie przedstawić stosownym władzom, firmom ubezpieczeniowym czy darczyńcom.

W tym celu zorganizowano również specjalne Forum Badawcze. Podczas Forum można
było porozmawiać o tym, jak przeprowadzić miarodajne badania w
dziedzinie hipoterapii oraz omówić możliwości badań naukowych
wykorzystujących jako narzędzie oceny ICF (International Classification of Function).
Kongres jak zawsze zgromadził hipoterapeutów z całego świata. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne reprezentowała Joanna Dzwonkowska logopeda/hipoterapeutka będąca jednocześnie członkiem
zarządu HETI w latach 2009-2015. W trakcje konferencji można było zapoznać się ciekawymi
prelekcjami dotyczącymi dziedziny hipoterapii prezentowanymi przez hipoterapeutów z różnych zakątków świata.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji na stronie
http://heti2015.org/program/scientific-program/.

Podczas Kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie HETI, podczas którego
zaprezentowano doroczne sprawozdania z działalności organizacji oraz przedstawiono nowe władze, wybrane
w drodze elektronicznego głosowania, które odbyło się jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Nowym prezesem HETI wybrana została Finka Sanna Matilla-Rautiainen rehabilitantka/hipoterapeutka dobrze znana polskim hipoterapeutom. Odwiedzała ona nasz kraj wielokrotnie i mamy nadzieję, że będzie naszym gościem również na kolejnej konferencji PTHip w 2016 roku w Warszawie!