Konferencja / Conference
Kielce 2018

28 marca 2015

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego zaprasza wszystkich członków na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie PTHip, które odbędzie się w dniu 28 marca 2015 r. (sobota) o godz. 11.00 (I termin) i 11.15 (II termin) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Budynek 23, sala 1069, pierwsze piętro), ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności PTHip 2014r. – A. Strumińska.
2. Sprawozdania z działalności Oddziałów Warszawskiego (M. Jaroszewski), Lubelskiego (M. Pluta), Małopolskiego (E. Polańska) i Kujawsko-Pomorskiego (M. Górniewicz).
3. Omówienie bilansów Oddziałów, ZG i PTHip za 2014 r. – M. Woińska.
4. Omówienie prac Komisji Statutowej – M. Mokrzyszczak.
5. Konferencja hipoterapeutyczna 2015 – M. Sznajder.
6. Dyskusja.