Konferencja / Conference
Kielce 2018

7 maja 2015

Zmiana terminu rozpoczęcia kursu Instrukotra Hipoterapii PTHip - 2015 Warszawa

HARMONOGRAM KURSU
Instruktora hipoterapii PTHip
07.05.2015r. – 05.12.2015r. Warszawa

Organizator kursu - Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
Realizator – Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
Miejsce realizacji kursu – Warszawa, Nowoursynowska 100
Kierownik kursu – Anna Pycak
kontakt – (022) 59 31 900, 503 300 722, kurs@pthip.org.pl

I. Terminy zjazdów
I-szy zjazd – 07.05 – 17.05.2015r. (medycyna, rehabilitacja, hipologia).
II-gi zjazd – 11.06 – 21.06.2015r. (psychologia z pedagogiką, hipoterapia, hipologia)
zajęcia odbywają się od godziny 09.00 do 18.00 z godzinną przerwą obiadową.

II. Terminy egzaminów
11.05.2015r. (poniedziałek) – egzamin jeździecki
05.09.2015r. (sobota) egzamin testowy z medycyny, rehabilitacji, psychologii i pedagogiki, hipoterapii, hipologii.
05.12.2015 – (sobota) egzamin końcowy ustny.

III. Terminy praktyk
od 07.09.2015r do 05.12.2015r. (80 godzin. – 2 tygodnie)
praktyki można odbywać w jednym z ośrodków praktyk podanych na stronie www.pthip.org.pl

3000zł - koszt kursu
3100zł - koszt kursu z egzaminem jeździeckim

Osoby posiadające uprawnienia
1. instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna lub instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrną odznakę jeździecką PZJ, są zwolnione z egzaminu jeździeckiego na podstawie kserokopii legitymacji i okazania jej oryginału.

cena zawiera koszt:
- wykładów, egzaminów,
- materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowców,
- książki „ABC Hipoterapii” wymienna na dwa numery Przeglądu Hipoterapeutycznego
- jeden numer Przeglądu Hipoterapeutycznego,
- Informator hipoterapeutyczny dla lekarzy,
- ubezpieczenie NNW,
- kawa i herbata.

Ilość miejsc ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń 24.04.2015
termin wpłaty I raty – 50% 24.04.2015
termin wpłaty II raty – 50% 15.05.2015

Płatne w kasie Oddziału W-wa PTHip przy ulicy Nowoursynowskiej 100
lub na konto
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Oddział Warszawski
PKO BP SA IX O/WARSZAWA
08 1020 1097 0000 7102 0109 7450

w tytule proszę dopisać - kurs hipoterapii oraz imię i nazwisko uczestnika.