Konferencja / Conference
Kielce 2018

21 marca 2015

Warsztat doskonalący dla hipoterapeutów "Model neurofizjologiczny hipoterapii-nie taki straszny. Teoretyczne oraz praktyczne możliwości zastosowania"

Opole 21.03.2015
Warsztat przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane rozwojem osobistym
i poszerzaniem kompetencji zawodowych. Celem warsztatu jest przybliżenie
i rozwinięcie zagadnień związanych z stosowaniem modelu neurofizjologicznego, oraz przedstawienie praktycznych wskazówek pomocnych w codziennej pracy hipoterapeutycznej.

W ramach warsztatu przewidziana jest część teoretyczna, jak również praktyczna.
W części teoretycznej poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:
• Prawidłowy i patologiczny rozkład napięcia mięśniowego (nie tylko
w odniesieniu do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym)
• Mechanizmy kompensacyjne będące efektem deficytu w napięciu posturalnym.
• Zagadnienie normalizacji napięcia mięśniowego (przede wszystkim
w odniesieniu do zajęć hipoterapii).
• Objawy kliniczne i postacie mózgowego porażenia dziecięcego w kontekście pracy hipoterapeutycznej.
• Techniki wspomagania podczas zajęć hipoterapii.

Część praktyczna obejmie:
• Ćwiczenia wspomagania dla uzyskania optymalnej pozycji pacjenta na koniu.
• Ćwiczenia technik ukierunkowanych na normalizację napięcia mięśniowego.
• Prezentację pracy z pacjentami.

Do udziału w warsztacie zapraszamy zarówno początkujących, jak i doświadczonych instruktorów hipoterapii, specjalistów będących instruktorami jazdy konnej – rehabilitantów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych - czynnie prowadzących kierunkowe zajęcia terapeutyczne z udziałem konia.

PROWADZĄCY:
 Joanna Kozik – fizjoterapeuta, hipoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath
i PNF, terapeuta integracji sensorycznejLiczy się kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
arkusz zgłoszenia do pobrania na: http://www.hipoterapia.opole.pl/