Konferencja / Conference
Kielce 2018

21 listopada 2014

VII Ogólnorosyjska Konferencja Narodowej Federacji Terapeutycznej Jazdy Konnej i Sportu Jeździeckiego Osób Niepełnosprawnych


W dniach 21 – 23 listopada 2014 r. odbyła się w Moskwie VII Ogólnorosyjska Konferencja Narodowej Federacji Terapeutycznej Jazdy Konnej i Sportu Jeździeckiego Osób Niepełnosprawnych "Na koniu do jednakowych możliwości" W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Oddziału Warszawskiego PTHip – Marta Jarzębowska i prezes Marian Jaroszewski. Konferencja zaczęła się od wręczenia „listów wdzięczności” osobom związanym od lat z rosyjską hipoterapią. Otrzymali je między innymi dr Noemi Robert, wieloletni prezes, obecnie honorowy prezes Federacji, dr Rene Garrigue z Francji, prof. Manon Rukhadze z Gruzji, Igor Szpicberg, rosyjski krajowy specjalista terapii autyzmu oraz Marian Jaroszewski jeden z pionierów hipoterapii nie tylko w Polsce, ale i w Rosji. W trzydniowej Konferencji wzięli udział hipoterapeuci z całej Rosji, ale również z Gruzji, Armenii, Ukrainy, Francji, Białorusi i Kazachstanu. Wygłoszono wiele interesujących referatów dotyczących konkretnych metod rehabilitacji i pomiarów w efektów hipoterapii oraz funkcjonowania hipoterapii w różnych krajach i ośrodkach. Dr Julia Sliepczenko z Sankt Petersburga omówiła pozycje w hipoterapii szkodliwe dla pacjenta, mgr Tatiana Tierieszkowa z Białorusi – wpływ pracy przy hipoterapii na organizm konia, a prof. Manana Rukhadze – hipoterapię dzieci ze skoliozami idiopatycznymi II stopnia. Marta Jarzębowska podzieliła się z rosyjskimi kolegami polskimi doświadczeniami w organizacji turystyki jeździeckiej osób niepełnosprawnych. W trakcie Konferencji odbyło się też zebranie plenarne Federacji, na którym, na kolejną trzy letnią kadencję prezesem został wybrany dr Aleksander Denisenko. Na zdjęciu powyżej prof. Rene Garrigue z Marianem Jaroszewskim i Marta Jarzębowska