Konferencja / Conference
Kielce 2018

11 grudnia 2014

Kurs Instruktora Hipoterapii PTHip - Warszawa 2015

Zapraszamy

05.03.2015r. – 28.11.2015r. Warszawa

Organizator kursu - Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
Realizator – Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
Miejsce realizacji kursu – Warszawa, Nowoursynowska 100
Kierownik kursu – Anna Pycak
kontakt – (022) 59 31 900, 503 300 722, kurs@pthip.org.pl
do 16 stycznia - Magdalena Szczęsna - 600 184 107

I.Terminy zjazdów
I-szy zjazd – 05.03 – 15.03.2015r. (medycyna, rehabilitacja, hipologia).
II-gi zjazd – 16.04 – 26.04.2015r. (psychologia z pedagogiką, hipoterapia, hipologia)
zajęcia odbywają się od godziny 09.00 do 18.00 z godzinną przerwą obiadową.

II.Terminy egzaminów
09.03.2015r. (poniedziałek) – egzamin jeździecki
23.05.2015r. (sobota) egzamin testowy z medycyny, rehabilitacji, psychologii i pedagogiki, hipoterapii, hipologii.
13.06.2015 (sobota)- 1-szy egzamin poprawkowy testowy
05.09.2015 (sobota)- 2-gi egzamin poprawkowy testowy
02.09.2015 (środa)- egzamin poprawkowy jeździecki
28.11.2015 (sobota)- egzamin końcowy ustny.

III. Terminy praktyk
od 25.05.2015r do 27.11.2015r.
(80 godzin. – 2 tygodnie)
praktyki można odbywać w jednym z ośrodków praktyk podanych na stronie www.pthip.org.pl

3000zł - koszt kursu
3100zł - koszt kursu z egzaminem jeździeckim

Osoby posiadające uprawnienia
1.instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna lub instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrną odznakę jeździecką PZJ, są zwolnione z egzaminu jeździeckiego na podstawie kserokopii legitymacji i okazania jej oryginału.

cena zawiera koszt:
- wykładów, egzaminów,
- materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowców,
- książki „ABC Hipoterapii” wymienna na dwa numery Przeglądu Hipoterapeutycznego
- jeden numer Przeglądu Hipoterapeutycznego,
- Informator hipoterapeutyczny dla lekarzy,
- ubezpieczenie NNW,
- kawa i herbata.

Ilość miejsc ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń 27.02.2015
termin wpłaty I raty -
50% - 27.02.2015
termin wpłaty II raty –
50% - 14.03.2015

Płatne w kasie Oddziału W-wa PTHip przy ulicy Nowoursynowskiej 100
lub na konto
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Oddział Warszawski
PKO BP SA IX O/WARSZAWA
08 1020 1097 0000 7102 0109 7450

w tytule proszę dopisać - kurs hipoterapii oraz imię i nazwisko uczestnika.

Pobierz harmonogram
Pobierz kartę zgłoszenia: PDF | DOC