Konferencja / Conference
Kielce 2018

7 listopada 2014

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę o tematyce hipoterapii w roku 2014

W tym roku na konkurs wpłynęło sześć prac, w tym dwie magisterskie i cztery licencjackie.1.Róża Michalska – Jakość życia osób niepełnosprawnych uprawiających jeździectwo, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia, promotor: dr prof., prof. APS Ewa Zasępa, Warszawa 2014, praca magisterska.
2.Milena Wojcieszak - Zastosowanie hipoterapii we wspomaganiu rehabilitacji osób z wybranymi chorobami, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, kierunek: Zdrowie Publiczne, promotor dr Magdalena Woynarowska- Sołdan, Warszawa 2014, praca magisterska.
3.Anita Kowalska – Znaczenie hipoterapii w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Profilaktyka Wspierająca z Profilaktyką Niedostosowania Społecznego, promotor: dr n. hum. Agnieszka Płusajska- Otto, Łódź 2014, praca licencjacka.
4.Nina Niedziałek – Zastosowanie hipoterapii jako jednej z form rehabilitacji u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, kierunek: Fizjoterapia, promotor: dr Alicja Paszkiewicz, Warszawa 2014, praca licencjacka.
5.Magdalena Figat – Hipoterapia a fizjologiczny chód człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, kierunek: Fizjoterapia, promotor dr Alicja Paszkiewicz, Warszawa 2014, praca licencjacka.
6.Danuta Kalinowska – Zastosowanie hipoterapii w leczeniu autyzmu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, kierunek: Fizjoterapia, promotor dr Alicja Paszkiewicz, Warszawa 2014, praca licencjacka.

Nagrodzono dwie spośród nadesłanych prac. Pierwsza to praca magisterska Róży Michalskiej – Jakość życia osób niepełnosprawnych uprawiających jeździectwo Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia, promotor: dr hab., prof. APS Ewa Zasępa, Warszawa 2014) świetnie napisana i przybliżająca nam sylwetki jeźdźców niepełnosprawnych, którzy swoją przygodę z koniem rozpoczynali od hipoterapii.
Druga praca to praca licencjacka Anity Kowalskiej Znaczenie hipoterapii w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym , Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Profilaktyka Wspierająca z Profilaktyką Niedostosowania Społecznego, promotor: dr n. hum. Agnieszka Płusajska- Otto, Łódź 2014), która pomimo zastosowania niepoprawnego określenia osób niepełnosprawnych intelektualnie w tytule, w samej pracy rzetelnie podeszła do tematu wykonując badania na 30 osobowej grupie i opisując je dokładnie i czytelnie.

Gratulujemy laureatkom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w roku 2015!