Konferencja / Conference
Kielce 2018

26 czerwca 2014

Konferencja w Rusinowicach


W dniu 14 czerwca 2014 r. z okazji 20-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Rusinowicach odbyła się konferencja „Dziecko z zaburzeniami nerorozwojowymi i my”. Organizatorami konferencji byli Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Rusinowicach, Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Patronat honorowy nad konferencją objęli Biskup Diecezji Gliwickiej i Wojewoda Śląski.

W konferencji z ramienia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego wzięły udział prezes Anna Strumińska i członek ZG PTHip Alicja Paszkiewicz. Dr Alicja Paszkiewicz wygłosiła referat „Hipoterapia u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi”. Wystąpienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem zebranych, którzy w znakomitej większości należeli do grona osób na co dzień zajmujących się terapią dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Obchody XX-lecia uświetnił występ wiecznie młodego i pięknego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który ma swoją siedzibę w leżącym nieopodal Koszęcinie.

Gratulujemy Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjnemu w Rusinowicach udanej konferencji oraz wspaniałych 20 lat pracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych i życzymy wielu kolejnych lat poświęconych służbie najsłabszym i najbardziej potrzebującym pomocy.