Konferencja / Conference
Kielce 2018

27 kwietnia 2014

Warsztaty ,,Drzewo Życia"


Zachęcam wszystkich do udziału w warsztatach, które mogą wzbogacić nas samych i nasz warsztat terapeutyczny,
Anna Strumińska
Prezes ZG PTHip

Pobierz informację