Konferencja / Conference
Kielce 2018

25 kwietnia 2014

Warsztat hipoterapeutyczny 24 maja 2014r Bydgoszcz „Terapeutyczny plan pracy dla dziecka z autyzmem w hipoterapii”

Program zajęć warsztatowych
 Zapoznanie uczestników z charakterystyką behawioralną osób z autyzmem
 Poznanie cech charakterystycznych dzieci z autyzmem nisko i wyżej funkcjonujących
 Poznanie zasad planowania pracy z dzieckiem z autyzmem w ramach hipoterapii
 Analiza materiałów
 Nauka tworzenia planów terapeutycznych dla dzieci na hipoterapii ze szczególnym uwzględnieniem poziomu
funkcjonowania
 Obserwacja zajęcia hipoterapii z dzieckiem autystycznym.

Przebieg zajęć od godziny 11.00 do 18.00 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym Jagodowa Stajenka w Jagodowie k/Bydgoszczy ul. Letnia 12
1.Charakterystyka behawioralna dzieci z autyzmem
2. Charakterystyka dzieci z autyzmem z uwzględnieniem ich poziomu funkcjonowania
3.Analiza filmów z zajęć hipoterapeutycznych pod kątem funkcjonowania dzieci
4. Zasady planowania pracy na hipoterapii dla dzieci z autyzmem
5. Tworzenie przez uczestników szkolenia przykładowych planów pracy dla dzieci nisko i wyżej funkcjonujących
6. Plan terapeutyczny – omówienie obszarów i zadań szczegółowych popartych fragmentami filmów z zajęć hipoterapeutycznych
7. Udział w zajęciu z hipoterapii z dzieckiem autystycznym

prowadzące
mgr Dagmara Karowska psycholog-terapeuta oligofrenopedagog hipoterapeutka
mgr Joanna Łapniewska psycholog-terapeuta oligofrenopedagog

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja 2014r. drogą mailową m.gorniewicz@vp.pl
liczba miejsc ograniczona
Koszt:
członkowie oddziału k-p 100,- członkowie PTHip 150,-
nie zrzeszeni 250,-