Konferencja / Conference
Kielce 2018

27 czerwca 2011

Zapraszamy na studia podyplomowe z hipoterapii

Studia podyplomowe „Hipoterapia” organizowane przez Wydział Rehabilitacji AWF
w Warszawie we współpracy z Polskim Towarzystwem Hipoterapeutycznym.

Założenia organizacyjne:

- Studia podyplomowe „Hipoterapia” mają charakter doskonaląco-kwalifikacyjny.
- Podstawowym celem studiów jest podniesienie posiadanych kwalifikacji i nabycie nowych w zakresie prowadzenia terapii pacjentów z różnymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju metodą hipoterapii.
- Przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe na następujących kierunkach: fizjoterapia (rehabilitacja), lekarski, pielęgniarski, wychowanie fizyczne, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, terapia zajęciowa i inne związane z szeroko pojęta terapią.
Osoby te powinny ponadto mieć co najmniej roczny staż pracy w swoim zawodzie i legitymować się dobrym stanem zdrowia (zaświadczenie lekarskie).
- Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Hipoterapia”. Studia te dają uprawnienia do prowadzenia zajęć hipoterapii.

Organizacja zajęć dydaktycznych:

- Studia podyplomowe „Hipoterapia” trwają 3 semestry i obejmują 365 godzin dydaktycznych.
- Zajęcia na studiach prowadzone są w systemie weekendowym, podczas dwudniowych sesji.
Zajęcia teoretyczne odbywają się głównie w soboty i niedziele w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego, Fundacji Pomocy Dzieciom niepełnopsrawnym HIPOTERAPIA, natomiast większość zajęć praktycznych (obóz jeździecki, hospitacje, praktyki) w patronackich ośrodkach hipoterapii Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
- Zajęcia dydaktyczne prowadzą wysokiej klasy specjaliści stosując innowacyjne programy oraz aktywizujące metody i formy kształcenia (wykłady, ćwiczenia, warsztaty).
- Uczestnictwo we wszystkich rodzajach zajęć jest obowiązkowe.
- Zajęcia z poszczególnych przedmiotów kończą się zaliczeniem treści programowych.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem.

Koszt studiów wynosi około 8.000 zł od osoby. Cena studiów obejmuje również 10 dniowy obóz jeździecki, na którym odbywają się zajęcia z podstaw jazdy konnej i pracy z koniem.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać i w przyszłości uprawiać tę niezwykle skuteczną i fascynującą, nie tylko dla pacjenta, formę usprawniania.

Więcej informacji na stronie http://www.awf.edu.pl